-

D'acord amb la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de Carácter Colectivo" de la Dirección General de la Marina Mercante, el Coordinador de Seguretat d'aquesta regata posa en coneixement de la persona que firma aquesta Inscripció del Capítol Segon, Apartat 7 d'aquesta "Instrucción de Servicio". Diu textualment: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que trancurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su gobierno”.

Participar amb:  

  VAIXELL     
Nom:
MMSI (Imprescindible):
Nº vela:
Color del casc:
Fabricant:
Model:
Eslora màxima:
Mànega:
Calat:
Marca i model motor:
Companyia asseguradora:
Port Base habitual:
Club:
  ARMADOR/A O PATRÓ/NA
Nom i cognom:
Talla camiseta:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Província:
Telèfon:
Mòbil:
Email:
Experiència en navegació d'altura:

TRIPULANTS
  Nom i cognom Camiseta Mòbil
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
  Nom i cognom Camiseta Mòbil
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
       
DRETS D'INSCRIPCIÓ

Aquests imports inclouen el Bufet de Benvinguda, la Bossa de Regata amb les camisetes de regata per patrons i tripulants i productes dels patrocinadors; els amarradors del Port Olímpic de Barcelona el dissabte 23 demarç fins el dia de la sortida i els de Formentera des de l'arribada fins el diumenge 31 de març; la participació en ORC o RI; les despeses d’organització i el 21% d'IVA. Els vaixells que acreditin ser socis dels Club de Mar Port Olímpic (ports de sortida) o tinguin amarrat durant tot l’any el vaixell a una de les dues Marines de Formentera tindran un 10 % de descompte.

Si el nombre de tripulants és superior al que s’indica s’hi haurà d’afegir 28 € per tripulant suplementari.

La columna EMPRESES inclou societats i xàrter. La data límit per fer l'ingrés serà el 15 de març de 2023.

El període d'inscripció acabarà a les 18 h del 15 de març de 2024. Les inscripcions que es facin després d'aquesta data tindran un recàrrec del 30%.

Si a l’hora de la sortida del 28 de març hi ha Avís de Temporal s’aplaçarà fins que les condicions millorin. En el cas que s’hagi de suspendre definitivament es retornarà l'import de lainscripció deduint el 50% per despeses de gestió i organització.

DADES FISCALS PER LA FACTURA COMENTARIS I/O SUGGERIMENTS
Nom:
Dirección:
Codi postal:
Població:
Província:
NIF:
Email :

PROTECCIÓ DE DADES

L’Organització de la Regata Ophiusa necessita la vostra adreça electrònica i en algun cas el telèfon per enviar-vos invitacions i/o comunicats de properes edicions i actes de la regata. Autoritzeu a l’Organització que guardi i utilitzi aquestes dades per fer-ho possible?
Sí, podeu guardar el meu nom, cognom, adreça, email i telèfon:
No guardeu cap dada:

DECLARACIÓ

Al enviar aquesta Inscripció declaro que accepto i assumeix-ho qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del meu vaixell, de les seves condicions de seguretat, dels fondejos que pugui fer i del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de tot el que pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Al enviar aquesta Inscripció declaro que tant jo com la meva tripulació assumim el risc que la regata Ophiusa comporta i descarreguem expressament de tota responsabilitat a la Organització, a les persones i oranismes o empreses involucrades en l'organització d'aquesta regata de les pèrdues, danys, lesions i/o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, que es puguin produir com a conseqüència de la participació en aquesta prova.
Conec i assumeixo la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que estableix: "Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o continúa en regata".

data:
 
© Regata Ophiusa 2004 - 2024 info@regataophiusa.com