-

D'acord amb la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de Carácter Colectivo" de la Direcció General de la Marina Mercant, el Coordinador de Seguretat d'aquesta regata posa en coneixement de la persona que firma aquesta Inscripció del Capítol Segon, Apartat 7 d'aquesta "Instrucción de Servicio". Diu textualment: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que trancurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su gobierno"

Participaré a la regata que salpa de:
 

Vaixell:
MMSI (Imprescindible):
Nº vela:
Color del casc:
Fabricant:
Model:
Eslora màxima:
Mànega
Calat:
Marca i model motor:
Companyia asseguradora del vaixell:
Port Base habitual:
Club:
   
Participaré amb:
(amb els certificats de ràting de 2020 corresponents podreu participar amb un o amb els dos sistemes)
ORC RI

DADES DE L'ARMADOR/A O PATRÓ/NA

Nom i cognom de l'armador/a o patró/na:
Talla camiseta armador/a o patró/na:
Carrer / Plaça / Avinguda:
Codi postal:
Població:
Província:
Telèfon:
Mòbil:
Email:
Experiència del patró/na en navegació d'altura:

DRETS D'INSCRIPCIÓ

Aquests imports inclouen els actes de Entrega de Premis de Formentera amb el
Sorteig de Regals i Festa Final de Regata per patrons, tripulants i familiars; la
camiseta de regata per patrons i tripulants; els amarradors d'Aiguadolç Port de
Sitges o de Sa Ràpita del divendres 3 d’abril fins el dia de la sortida i els de
Formentera des de l'arribada fins el diumenge 12 d’abril inclusiu; la participació
en ORC i/o RI; la bossa de Benvinguda; les despeses d’organització i el 21% d'IVA.

Per poder reduïr els imports de les Inscripcions no es farà el sopar de Formentera
però sí la Festa Final d’Entrega de Premis amb cava i postres típics de l’illa.
Si voleu assistir al Sopar de Regata de Sitges o Sa Ràpita del dimecres 8 (dia abans de la sortida), una vegada hagueu clicat la casella que correspon al vostre vaixell
(per eslora/particular, o eslora/xàrter) indiqueu les persones que hi assistireu.
A ‘Import Total’ apareixerà la quantitat a ingressar (Drets d'Inscripció + sopars).


Eslora

Particulars

Particulars A2
Xàrter, Clubs Nàutics
i Societats
Sopar
Sitges: 27 €
Assistens:
Sopar Sa
Ràpita: 23 €
Assistens:

Import Total
< 9.99 m
215 €
215 €
285 €
de 10 a 10.99 m
245 €
245 €
328 €
de 11 a 11.99 m
295 €
275 €
364 €
de 12 a 12.99 m
328 €
298 €
393 €
de 13 a 13.99 m
390 €
325 €
478 €
de 14 a 14.99 m
445 €
355 €
534 €
de 15 a 15.99 m
450 €
389 €
552 €
de 16 a 16.99 m
515 €
415 €
628 €
de 17 a 17.99 m
549 €
438 €
673 €
>18 m
588 €
465 €
730 €

DADES FISCALS PER LA FACTURA

Nom:
Carrer / Plaça / Avinguda:
Codi postal:
Població:
Província:
NIF:
Email on enviar-la:

TRIPULANTS

  NOM CAMISETA TELÈFON
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
       
COMENTARIS I/O SUGGERIMENTS:


PROTECCIÓ DE DADES

L’Organització de la Regata Ophiusa necessita la vostra adreça electrònica i en
algun cas el telèfon per enviar-vos invitacions i/o comunicats de properes edicions i actes de la regata. Autoritzeu a l’Organització que guardi i utilitzi aquestes dades per fer-ho possible?
Sí, podeu guardar el meu nom, cognom, adreça, email i telèfon:
No guardeu cap dada:

DECLARACIÓ

El que subscriu aquesta Inscripció declara que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del seu vaixell, de les seves condicions de seguretat, dels fondejos que pugui fer i del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de tot el que pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta Declaració, el que subscriu aquesta Inscripció i la seva tripulació assumeixen el risc que la regata Ophiusa comporta i descarreguen expressament de tota responsabilitat a la Organització, a les persones, organismes o empreses involucrades en l'organització d'aquesta regata de les pèrdues, danys, lesions i/o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, que es puguin produir com a conseqüència de la participació en aquesta prova. Recordem la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que estableix: "Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o continúa en regata".

data:
 
© Regata Ophiusa 2004 - 2020 info@regataophiusa.com