-
 
 
D'acord amb la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de Carácter Colectivo" de la Direcció General de la Marina Mercant, el Coordinador de Seguretat d'aquesta regata posa en coneixement de la persona que firma aquesta Inscripció del Capítol Segon, Apartat 7 d'aquesta "Instrucción de Servicio". Diu textualment: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que trancurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su gobierno"

Participaré a la regata que salpa de:
 

Vaixell:
MMSI (Imprescindible):
Nº vela:
Color del casc:
Fabricant:
Model:
Eslora màxima:
Mànega
Calat:
Marca i model motor:
Companyia asseguradora del vaixell:
Port Base habitual:
Club:
   
Indiqueu amb quins ràtings participareu: ORC i/o RI. Si disposeu dels certificats de ràting de 2019 corresponents podreu participar amb un o amb els dos sistemes. Per formar grup serà necessari un mínim de cinc vaixells:Nom i cognom de l'armador/a o patró/na:
Talla camiseta armador/a o patró/na:
Carrer / Plaça / Avinguda:
Codi postal:
Població:
Província:
Telèfon:
Mòbil:
Email:
Experiència del patró/na en navegació d'altura:

Fent-nos ressò dels suggeriments que molts participants ens heu fet arribar en diverses ocasions, a partir d’aquest any no es farà el sopar de Formentera, i en conseqüència els imports de les Inscripcions són més reduïts. Aquests imports inclouen els actes de Entrega de Trofeus de Formentera amb Sorteig de Regals i Festa de Regata per patrons, tripulants i familiars, les despeses d’organització, el 21% d'IVA, la participació en ORC i/o RI, la bossa de Benvinguda, els amarradors d'Aiguadolç Port de Sitges o de Sa Ràpita (del divendres 26 d’abril fins el dia de la sortida) i els de Formentera (des de l'arribada fins el diumenge 5 de maig inclusiu).

Marqueu el que us correspon per eslora del vaixell:


Eslora

Particulars

Particulars A2
Xàrter, Clubs Nàutics
i Societats
< 9.99 m
215 €
215 €
285 €
de 10 a 10.99 m
245 €
245 €
328 €
de 11 a 11.99 m
295 €
275 €
364 €
de 12 a 12.99 m
328 €
298 €
393 €
de 13 a 13.99 m
390 €
325 €
478 €
de 14 a 14.99 m
445 €
355 €
534 €
de 15 a 15.99 m
450 €
389 €
552 €
de 16 a 16.99 m
515 €
415 €
628 €
de 17 a 17.99 m
549 €
438 €
673 €
>18 m
588 €
465 €
730 €


Nom:
Carrer / Plaça / Avinguda:
Codi postal:
Població:
Província:
NIF:
Email on enviar-la:1. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
2. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
3. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
4. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
5. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
6. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
7. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
8. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
9. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
10.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
11.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
12.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
13.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
14.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
15.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
       

Comentaris i/o suggeriments:

 

L’Organització de la Regata Ophiusa necessita el vostre nom, cognoms, adreça, email i en algun cas el telèfon per enviar-vos invitacions i/o comunicats de properes edicions, actes de la regata o noves regates. Autoritzeu a l’Organització que guardi i utilitzi aquestes dades per fer-ho possible?
Sí, podeu guardar el meu nom, cognom, adreça, email i telèfon:
No guardeu cap dada:


El que subscriu aquesta Inscripció declara que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del seu vaixell, de les seves condicions de seguretat, dels fondejos que pugui fer i del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de tot el que pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert.

Amb aquesta Declaració, el que subscriu aquesta Inscripció i la seva tripulació assumeixen el risc que aquesta regata comporta i descarreguen expressament de tota responsabilitat a la Organització, a les persones, organismes o empreses involucrades en l'organització d'aquesta regata de les pèrdues, danys, lesions i/o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, que es puguin produir com a conseqüència de la participació en aquesta prova.
Recordem la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que estableix: "Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o continúa en regata".


data:
 


© Regata Ophiusa 2004 - 2019 info@regataophiusa.com